Dikricher Guiden a Scouten

St Laurent / Tony Noesen

Maach mat!

Wells du bei de Guiden a Scoute matmachen? – Da fënns de hei all Info deis de Brauchs!

Mir sinn och ëmmer op der Sich no motivéierte Chef déi bei eis an der Équipe wëllen hëllefen.

Wëllefcher Logo

 

Du bass teschent 8 an 11 Joër al?

Weider Informatiounen

AvEx Logo

 

Du bass teschent 11 an 14 Joër al?

Weider Informatiounen

CaraPio Logo

 

Du bass teschent 14 an 16 Joër al?

Weider Informatiounen

RaRo Logo

 

Du bass teschent 16 an 23 Joër al?

Weider Informatiounen

Albatross Logo

 

Du bass teschent 23 an 100 Joër al?

Weider Informatiounen