Avex

Wee si mir?

Mir sinn eng wëll Band vu 25 bis 30 Jugendlëchen tëschend 11 an 14 Joer a mir ginn vun 5 Chefs geplot.

Eis Haaptaktivitéiten sinn eis Versammlungen, déi mir all Freideg vun 18h30 bis 20h00 an eisem Scoutshome ofhalen.

Mir maachen regelméisseg Expeditiounen, sou wéi den Verband vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten et an senger Method virgesäit. Dat heescht, mir sichen eis en Thema (z.B. Planéiten, Photographie, Geheimschrëften, Konscht, Gewalt, …) iwwert dat mir dann verschidden Atelieren oder Aktivitéiten maachen bei deenen mir eppes iwwert dëst Thema bäiléieren an ausprobéieren.

Déi traditionell Scoutstechniken, wéi Kniet maachen, mat Kaart an Kompass kënnen ëmzegoen oder Spuerenzeechen ze liesen, kommen bei eis och net ze kuerz.

Nierwt den Versammlungen stellen verschidden Sortien, zwee Weekender an een Summercamp den wichtegsten Deel vun eisen Aktivitéiten am Laaf vun engem Schouljoer duer.

Wanns du bei d’AvEx komme wëlls, da mell dech ënner avex@diekirch.lgs.lu​

Eis nächst Aktivitéiten

1.Oktober
Samschdeg
14:00
17:00
Schnupperversammlung
Grupp
7.Oktober
Freideg
18:30
20:00
Versammlung
Avex
14.Oktober
Freideg
18:30
20:00
Versammlung
Avex
21.Oktober
Freideg
18:30
20:00
Versammlung
Avex
28.Oktober
Freideg
18:30
20:00
Versammlung
Avex

Eis Chefekipp

Léon Cornélius
Jo-Anne de Waha
Jules Feller
Lena Hertz
Jeanne Lambert